Metoda SMART - Formułowanie celów
Jednym z wielu nawyków ludzi sukcesu, jest stawianie sobie celów, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Jest to nawyk który warto wprowadzić do swojego życia. Stawianie celów, zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych nada życiu kierunek. Nawyk ten sprawi również, że będziemy wiedzieli do czego dążymy. Wyznaczanie celów do zrealizowania wpływa również pozytywnie na naszą motywację do działania oraz na samorozwój. 

Sprawdź dlaczego warto stawiać sobie cele w życiu. 

Rozumiem, że nie dla każdego wytrwałość w osiąganiu celów jest prostą sprawą, dlatego na naszej życiowej drodze do sukcesu, może bardzo pomóc metoda SMART. Dlaczego jest taka super? Ponieważ określa cechy prawidłowo sformułowanego celu, które zwiększają gwarancję osiągnięcia go. 

Właściwa nazwa S.M.A.R.T. to akronim złożony z pięciu angielskich słów, które określają zasady tworzenia celów przy pomocy tej metody. 

S – Specific, czyli sprecyzowany 

M – Measurable, czyli mierzalny 

A – Attractive, czyli atrakcyjny 

R – Realistic, czyli realny 

T – Time-based, czyli określony w czasie


Specific (sprecyzowany) 

Wyznaczony przez nas cel powinien być szczegółowo określony. Należy przez to rozumieć, to że musi jasno określać czego dotyczy, oraz co chcemy osiągnąć. Dodatkowo dobrze by było wiedzieć, jakie działania pomogą nam osiągnąć obrany cel. Gdy już wiemy co i w jaki sposób możemy osiągnąć, należy wypisać sobie kroki wykonywane w określone dni. Jest to rozbicie celu na mniejsze zadania wykonywane skrupulatnie. Suma wykonywanych zadań doprowadzi nas do upragnionej nagrody, jaką jest osiągnięcie celu.

Measurable (mierzalny) 

Możliwe że nasz cel przez cały czas się od nas oddala, ponieważ nie jest mierzalny. Mierzalność jest to cecha pozwalająca na określenie w każdym momencie miejsca, w którym się znajdujemy na drodze do celu. 

Gdy naszym celem będzie „odłożę trochę pieniędzy w pół roku”, nie wiemy ile mamy odłożyć, przez co nie mamy pojęcia, na którym etapie się znajdujemy. Gdy jednak sprecyzujemy do stwierdzenia „odłożę 5 000 zł w rok” wiemy dokładnie do czego dążymy. W momencie uzbierania np. 2000zł, będziemy precyzyjnie wiedzieć ile nam jeszcze zostało do naszej mety. 

Attractive (atrakcyjny)

Należy zadbać o to, by cel był dla nas atrakcyjny. Ma to ogromny wpływ na motywację. Może być wiele aspektów, przez które dany cel będzie dla nas ekscytujący. Dla jednej osoby będzie to radość z kupionej rzeczy, dzięki odłożonym pieniądzom. Dla drugiej udowodnienie sobie, że potrafi sumiennie i konsekwentnie oszczędzać i zarządzać swoimi pieniędzmi. Powód i poziom atrakcyjności zależy między innymi od Ciebie i od rodzaju postawionego sobie celu.

Realistic (realny)

Poprzez słowo realny, należy rozumieć, że nasz cel musi być możliwy przez nas do wykonania. Uważam, że cel powinien odrobinę przewyższać nasze możliwości, by nas motywować. Jednak wiem, że nie dla każdego jest to czynnik motywujący, więc nie jest to rada dla wszystkich. Wystrzegajmy się tylko stawiania sobie celów, które bardzo przewyższają nasze możliwości. Cele bardzo trudne do zrealizowania mogą nas zniechęcać poprzez brak widocznych postępów i efektów. Korzystniej jest realizować drobne cele i powoli zbliżać się do sukcesu, niż odkładać je w nieskończoność, by nigdy ich nie zrealizować.

Time-based (określony w czasie)

Ostatnią cechą dobrze określonego celu jest wyznaczenie daty jego realizacji. Data realizacji pozytywnie wpłynie na naszą motywację, gdyż pozwoli nam monitorować etap na którym się znajdujemy. Pokaże nam również czy udało nam się osiągnąć cel, czy kompletnie go zignorowaliśmy. 

Trzeba mieć świadomość, że nie każdy cel da się określić tą metodą. Niektóre cele wykraczają poza ramy sprecyzowania lub mierzalności, jednak warto zadbać by były dla nas chociaż atrakcyjne i realne. Myślę, że w większości przypadków ta metoda pomoże. Na pewno okaże się bardzo pomocna w przypadku celów noworocznych, które jak wiemy lubią być szybko zapomniane. 

Odpowiednio sformułowane cele mają większe szanse na powodzenie. Wskazane jest stawianie celów niezależnie od tego czy wchodzimy w nowy rok, miesiąc czy tydzień. Pomoże to zorganizować nasz dzień, tydzień, rok a nawet życie, oraz nada życiu kierunek. Nie czekajmy na odpowiedni moment, zacznijmy już dziś! 

Dowiedz się dlaczego warto stawiać sobie cele. 

Jeśli stosujecie metodę SMART w swoim życiu podzielcie się wrażeniami w komentarzu. Może macie inne sposoby na wyznaczanie celów, jeśli tak to jakie? W komentarzu możecie podawać swoje cele, wspólnie możemy zamienić je na cele SMART. 

Prześlij komentarz

0 Komentarze